Posts Tagged خبر مهاجرت

جدیدترین گزارش درباره ظرفیت های مهاجرت

اداره مهاجرت کانادا CIC لیست ظرفیت های مهاجرت را بار دیگر بروز کرد. در لینک زیر لیست بروز شده آمده است. این لیست تا پایان ماه جون ۲۰۱۱ میلادی یعنی ۹ تیرماه ۱۳۹۰ اعتبار دارد. بعد از این تاریخ ظرفیت ها از صفر شروع خواهند شد (بدون آنکه فهرست مشاغل عوض شود). خبر داغ – […]

,

No Comments

آخرین خبر درباره ظرفیت های مهاجرت

برای مشاهده آخرین گزارش ظرفیت های مهاجرت گروه متخصصین فدرال Federal Skilled Worker Class که امروز ۲۳ مارس ۲۰۱۱ برابر ۳ فروردین ۹۰ بروز شده است به لینک زیر مراجعه فرمایید: گزارش ظرفیت های مهاجرت گروه متخصصین فدرال

, , ,

No Comments

تکمیل ظرفیت گروه داروسازان

آخرین آمار اداره مهاجرت نشان می دهد که ۹۹۴ پرونده از حداکثر ۱۰۰۰ پرونده در گروه داروسازان پذیرفته شده است. از آنجا که به احتمال قوی خیلی بیشتر از ۶ پرونده در این گروه در صف انتظار رسیدگی اولیه هستند می توان فرض کرد که ظرفیت این گروه پرشده و نباید در این گروه اقدام […]

, , , , ,

No Comments