Posts Tagged خبر مهاجرتی

خبر جدید از لیست ظرفیت ها

اگر اداره مهاجرت کانادا به وعده خود وفا کند فهرست مشاغل کارکنان ماهر فدرال تا یک هفته دیگر تغییر خواهد کرد. دیروز لیست ظرفیت ها بروز شد. شاید این آخرین لیست بروز شده باشد که قبل از تغییر فهرست مشاغل منتشر می شود. برای مشاهده این لیست به لینک زیر مراجعه فرمایید. خبر داغ – […]

No Comments

خبر درباره مهاجرت پرشکان عمومی به کانادا

همان طور که در گزارش قبلی پیش بینی شده بود، ظرفیت گروه زیست شناسان برای مهاجرت در زیرگروه کارکنان ماهر فدرال تکمیل شد. در حال حاضر گروه پزشکان عمومی و خانواده نیز رو به تکمیل است. در این گروه ۹۲۵ پرونده از حداکثر ۱۰۰۰ پرونده پذیرفته شده که به احتمال قوی طی یکی دو هفته […]

, ,

No Comments