Posts Tagged خدمات کانادا

سرعت اینترنت در کانادا

اینترنت در کانادا به روش های مختلفی در اختیار مشتریان قرار می گیرد. بعضی از این روش ها شامل موارد زیر است. از طریق خط تلفن: هنگام تماس از طریق خط تلفن اگر نوع سرویس Dial up باشد تلفن اشغال می شود ولی اگر DSL باشد تلفن اشغال نمی شود. در این روش حتی می […]

, , , ,

No Comments