Posts Tagged خرید محل مسکونی

خانه کشی به جای اسباب کشی

با عرض سلام چند روز پیش از مسیر همیشگی به طرف کلاس می رفتم ( مثل این که کلاس رفتن من تمامی ندارد ) که با منظره جدید و جالبی رو به رو شدم . در زمینی که تا روز قبلش به اصطلاح بایر بود ( البته همه ی زمین ها به خاطر بارندگی زیاد […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments