Posts Tagged خورشید شب مهاجر

لوگو برای وب سایت مهاجران

دوستان عزیز و نادیده بنده از وبلاگ وزین “خورشید شب مهاجر” در حق حقیر محبت بزرگی فرموده اند. این عزیزان مجموعه ای بسیار زیبا و دیدنی از لوگوهای مناسب وب سایت “مهاجران کانادا” را طراحی کرده اند و به وسیله ایمیل برای نگارنده پست فرموده اند. بنده از این میان، لوگوی زیر را برای آن […]

, , , ,

No Comments