Posts Tagged دادگاه مهاجرتی

هشدار! کارآفرینان کبک حواسشان باشد!

کسانی که از روش کارآفرینی Entrepreneurship به استان کبک مهاجرت می کنند به این استان تعهد می دهند که در این استان زندگی و سرمایه گذاری کنند. اخیراً اداره مهاجرت در خصوص متخلفین تصمیمی مهم اتخاذ کرده است. چنانچه این افراد از تعهد خود سرپیچی کنند ممکن است برای آنها دادگاه مهاجرتی تشکیل شود و […]

, , , ,

No Comments

رد شدن پرونده مهاجرت به خاطر برگ پاسپورت

من به واسطه شغلم اگر فرصتی دست بدهد در دادگاه های مهاجرتی به صورت حضوری شرکت می کنم. در کنار شرکت حضوری، مرتب گزارش های دادگاه ها و بخصوص نظر قضات را مطالعه می کنم. این مسأله باعث می شود به قول معروف ته خط را ببینم. به نظر من ته خط پر کردن فرم […]

, , , , , , , ,

No Comments