Posts Tagged دادگاه های مهاجرتی

اصول رسیدگی به پرونده های مهاجرتی

سازمان های دولتی کانادا یا بهتر بگویم آژانس ها دولتی Agencies ملزمند هنگام برخورد با ارباب رجوع اصولی را رعایت کنند. یکی از این اصول که در خصوص همه سازمان های دولت فدرال کانادا لازم الاجراست اصل “عملکرد منصفانه” Procedural Fairness است. مطابق این اصل اگر سازمانی دولتی یا یکی از کارکنان آن تصمیمی می […]

, , , , , , ,

No Comments

رد شدن پرونده مهاجرت به خاطر برگ پاسپورت

من به واسطه شغلم اگر فرصتی دست بدهد در دادگاه های مهاجرتی به صورت حضوری شرکت می کنم. در کنار شرکت حضوری، مرتب گزارش های دادگاه ها و بخصوص نظر قضات را مطالعه می کنم. این مسأله باعث می شود به قول معروف ته خط را ببینم. به نظر من ته خط پر کردن فرم […]

, , , , , , , ,

No Comments

وب سایت های رسمی مهاجرت کانادا

وب سایت رسمی اداره مهاجرت کانادا Citizenship and Immigration Canada (اداره شهروندی و مهاجرت کانادا) یا CIC اطلاعات رسمی در خصوص مهاجرت به کانادا، آخرین اخبار مرتبط با مهاجرت و همین طور پاره ای اطلاعات در خصوص زندگی در کانادا را به همراه مطالب دیگر به دو زبان رسمی کانادا یعنی انگلیسی و فرانسه منتشر […]

, , , , , , ,

No Comments