Posts Tagged داروسازان

اخبار درباره مهاجرت داروسازان به کانادا

با توجه به آخرین گزارش اداره مهاجرت در خصوص ظرفیت های گروه کارکنان ماهر فدرال Federal Skilled Worker Class به نظر می رسد ظرفیت گروه داروسازان تکمیل باشد. در حال حاضر اعلام کرده اند که  ۸۷۵ پرونده از مجموع حداکثر ۱۰۰۰ پرونده در این گروه پذیرفته شده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که […]

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

دکترهای داروساز سریعتر!

تا امروز بیش از ۶۰ درصد ظرفیت ۱۲ ماهه گروه داروسازان تکمیل شده است. اگر قصد اقدام در این گروه را دارید هر چه سریعتر اقدام کنید چرا که ممکن است ظرفیت این گروه تا دو الی سه ماه دیگر تکمیل شود. برای توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید. خبر داغ – وضعیت ظرفیت […]

, , ,

No Comments