Posts Tagged دانشگاه

آموزش فنی و حرفه ای در استان انتاریو کانادا

آموزش های فنی و حرفه ای در استان انتاریو کانادا معمولا از طریق یکی از موسسات زیر ارائه می شوند. دانشگاه ها کالج های فنی و حرفه ای کالج های خصوصی موسسات خصوصی دانشگاه ها وظیفه اصلی دانشگاه ها ارائه آموزش های آکادمیک است. دوره های ارائه شده در دانشگاه ها معمولا منجر به دریافت […]

, , , , ,

No Comments