Posts Tagged دستشویی

دستشویی عمومی پارک

نظر به اینکه امروز جمعه است و روز تعطیل در ایران، تصمیم گرفتم یک مطلب غیر جدی بنویسم. وقتی سعی می کنی از همه چیز و همه جا بنویسی گه گاه حاصل کار نوشته هایی نظیر آنچه پیش رو دارید می شود. در این نوشته چند تصویر از داخل یک دستشویی مردانه موجود در یک […]

, , , , , , , ,

No Comments