Posts Tagged دعوتنامه کاری

دعوتنامه شغلی برای مهاجرت Arranged Employment

این روزها اگر برای مهاجرت به کانادا اقدام می کنید و در دسته کارکنان متخصص Skilled Workers قرار دارید لازم است از شرایط خاصی برخوردار باشید تا امکان مهاجرت شما فراهم شود. یکی از شرایط این است که باید مدرک تحصیلی (یا مهارت شغلی) شما در گروه مهارت های معرفی شده توسط اداره مهاجرت CIC […]

, , , , , , ,

No Comments