Posts Tagged دفتر ویزا

فایل نامبر اول و فایل نامبر دوم

کسانی که بعد از ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ و قبل از ۲۶ جون ۲۰۱۰ برای مهاجرت در گروه کارکنان ماهر Skilled Worker Class اقدام کرده اند در مجموع تا دو شماره فایل یا به قول معروف فایل نامبر دریافت می کنند. CIO File Number: فایل نامبر اول یا شماره فایل صادر شده توسط دفتر مرکزی بررسی […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments

مدارک مهاجرت به کبک را کجا بفرستیم

نکته: این نوشته قدیمی است و ممکن است اطلاعات آن بروز یا صحیح نباشد. بیشتر مواقع (نظیر مهاجران متخصص Permanent Worker) مدارک اولیه مورد نیاز برای مهاجرت به استان کبک کانادا را باید به دفتری ارسال کنید که مربوط به محل زندگی فعلی شماست. از نظر استان کبک محل زندگی به کشوری اشاره دارد که […]

, , , ,

No Comments