Posts Tagged دندانپزشکان

تکمیل ظرفیت دندانپزشکان و زیست شناسان

طبق آخرین گزارش اداره مهاجرت بیش از ۹۸۰ پرونده از حداکثر ۱۰۰۰ پرونده در گروه زیست شناسان پذیرفته شده است. با این حساب می توان این گروه را تکمیل شده دانست چرا که قطعاً طی چند روز گذشته بیش از ۲۰ پرونده از سراسر دنیا برای این گروه ارسال شده است. متأسفانه گروه دندانپزشکان نیز […]

, , , , , ,

No Comments