Posts Tagged رأی قضای

پشت پرده فرم های مهاجرتی

برای خیلی از متقاضیان مهاجرت، تحصیل، مسافرت، کار موقت یا تابعیت کانادا آنچه بیش از همه جلوه می کند پر کردن فرم های رنگ و وارنگ و ارسال مدارک جور واجور است. آنچه که اغلب این عزیزان به آن توجه نمی کنند این است که فهرست مدارک و سوالات موجود در فرم ها، براساس یک […]

, , , , , , , ,

No Comments