Posts Tagged رانندگی در کانادا

اتانول و رانندگی

اتانول یا الکل اتیلیک ماده ای است که در نوشیدنی های … استفاده می شود. برکسی پوشیده نیست که این ماده برروی سرعت عمل مغز و قدرت تصمیم گیری اثر می گذارد. از سوی دیگر هنگام رانندگی سرعت عمل افراد بسیار مهم است. متاسفانه هر سال افراد زیادی به دلیل وجود اتانول در خونشان موجب […]

, , , , , ,

No Comments