Posts Tagged رتورفست

ترافیک ترافیک

با عرض سلام دیشب طبق یک سنت سالانه رژه ماشینهای کلاسیک یا قدیمی در چاتام برگزار شد . این بار دومی ست که موفق به دیدن این رژه می شوم . حدود سیصد چهارصد تا ماشین کمی بیشتر یا کمترراه می افتند و مردم هم در مرکز شهر down town ( پرفروشگاه ترین خیابان هر شهر که مرکز […]

, , , , ,

No Comments