Posts Tagged روزه

اوقات شرعی و جهت قبله در کانادا

با توجه به آنکه در ماه مبارک رمضان توجه عزیزان به خواندن نماز و سایر آداب دینی بیش از پیش جلب می شود، بد ندیدم مطلب کوتاهی درباره اوقات شرعی و نیز پیدا کردن جهت قبله در کانادا بنویسم. تشخیص اوقات شرعی Prayer Times برای تشخیص اوقات شرعی می توانید به وب سایت Islamicity.com مراجعه […]

, , , , , , , , ,

No Comments