Posts Tagged زبان انگلیسی برای مهاجرت به کبک

مدرک زبان انگلیسی برای مهاجرت به کبک

نکته مهم: در حال حاضر ارائه مدرک زبان برای مهاجرت به کبک اجباری نیست ولی در صورت وجود کمک شایانی به پرونده متقاضی می کند. برای مهاجرت به کبک دانستن زبان فرانسه از اهمیت خاصی برخوردار است ولی به هر حال از آنجا که زبان انگلیسی هم یکی از زبان های رسمی کاناداست چنانچه تسلط […]

, , ,

No Comments