Posts Tagged زبان فرانسه

مدرک و آزمون زبان فرانسه برای مهاجرت به کبک

نکته مهم: در حال حاضر ارائه مدرک زبان برای مهاجرت به کبک اجباری نیست ولی در صورت وجود کمک شایانی به پرونده متقاضی می کند. بیشتر کسانی که به کبک مهاجرت می کند علت اصلی مهاجرت خود به کبک را فرانسه زبان بودن این استان می دانند. اغلب مردم کبک به زبان فرانسه صحبت می […]

, , , , , ,

No Comments

زبان فرانسه برای مهاجرت به کانادا

اگر هنگام پر کردن فرم های مهاجرت مدعی شده اید که به زبان فرانسه تسلط دارید، لازم است مدارکی ارائه دهید که ادعای شما را اثبات کنند. بهترین مدرک، شرکت در آزمون TEF یا Test d’évaluation de français است. این آزمون توسط اتاق بازرگانی و صنایع پاریس The Paris Chamber of Commerce and Industry نظارت […]

, , , , ,

No Comments