Posts Tagged زمان انتظار برای مهاجرت

وضعیت پرونده های سوریه

نکته: این نوشته در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی برابر ۳۰ آبان ۸۹ نوشته شده است. مدتی است که سفارت کانادا در سوریه فهرست بعضی پرونده های تحت بررسی خود را منتشر کرده است. بیشتر پرونده های ایرانیان در این دفتر ویزا مورد بررسی قرار می گیرد. این فهرست نشان می دهد که سفارتخانه مذکور […]

, , , , , , ,

No Comments

زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی کانادا تغییر کرد

اداره مهاجرت کانادا اخیرا اطلاعات جدیدی در خصوص زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی منتشر کرده است. این اطلاعات براساس دوره زمانی جون ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ است. متاسفانه طبق جدول جدید، زمان های انتظار (رسیدگی به پرونده های مهاجرتی) برای اکثر روش های مهاجرت بین یک ماه الی پنج ماه افزایش پیدا کرده است. تنها […]

, , , , , , ,

No Comments