Posts Tagged زمان رسیدگی

زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی

تقریباً هر روز یک یا چند تن از خوانندگان عزیز “مهاجران کانادا” به وسیله ایمیل و پیام روی وب سایت و تلفن از من درباره زمان انتظار برای رسیدگی به پرونده شان سوال می کنند (حال بماند که همین سوال از طرف مشتریان خودمان هم مرتب مطرح می شود). در این نوشته کمی به این […]

, , ,

No Comments

زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی کانادا تغییر کرد

اداره مهاجرت کانادا اخیرا اطلاعات جدیدی در خصوص زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی منتشر کرده است. این اطلاعات براساس دوره زمانی جون ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ است. متاسفانه طبق جدول جدید، زمان های انتظار (رسیدگی به پرونده های مهاجرتی) برای اکثر روش های مهاجرت بین یک ماه الی پنج ماه افزایش پیدا کرده است. تنها […]

, , , , , , ,

No Comments