Posts Tagged زمستان در کانادا

ماشین های برف روبی

بارش برف بخش جدایی ناپذیر زمستان در بسیاری از نقاط کاناداست. اگر حجم برف زیاد باشد، تردد در پیاده روها و خیابان ها و جاده ها را مختل می کند و هزار و یک مشکل و خطر به بار می آورد. به همین دلیل هر سال بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری ها صرف برف […]

, , , , , , ,

No Comments

بهار در زمستان

می گفتند و می گویند و شنیده ایم و شنیده اید که هوای کانادا بس ناجوانمردانه سرد است. از این رهگذر دوستان و آشنایان همیشه نگران سلامتی ما هستند و در هر تماس تلفنی و اسکایپی و ایمیلی نیست که از حال و روزمان در این اولین زمستان کانادایی نپرسند؟ هر چه هم ما بگوییم […]

, , , , , ,

No Comments

هوا بس ناجوانمردانه سرد است

فرض بنده بر این است که هر مهاجر کانادا می داند که به کشوری سردسیر مهاجرت می کند. با این حال چندین سوال ذهن افراد ساکن خارج از کانادا را به خود مشغول می کند. برای مثال وقتی می گوییم هوا سرد است چقدر سرد است؟ چند ماه سال برف می آید؟ چند ماه از […]

, , , , , , ,

No Comments