Posts Tagged زندگی در تورنتو

پارکینگ در تورنتو

دوستانی که در تورنتو Toronto (تورانتو یا تورانو تلفظ کنید) زندگی می کنند می دانند که پیدا کردن جای پارک خودرو در مرکز شهر Downtown تورنتو کار آسانی نیست (یا بهتر بگویم کار ارزانی نیست). نگارنده که خارج از تورنتو و در واقع در ۳۰۰ کیلومتری این شهر زندگی می کند، گاه به گاه برای […]

, , , , , ,

No Comments