Posts Tagged زن و مرد

زندگی مشترک در کانادا

قوانین ازدواج در کانادا بنا به اصل ۹۱ قانون اساسی این کشور در دست دولت فدرال است. با این حال دولت های استانی تا حدودی در این زمینه می توانند دخالت کنند. به طور کلی بجز کسانی که رابطه خطی خونی با یکدیگر دارند یا به عبارت دیگر برادر یا خواهر تنی یا ناتنی هستند، […]

, , , , , ,

No Comments