Posts Tagged سفارت کانادا دمشق

مدارک مهاجرت به کبک را کجا بفرستیم

نکته: این نوشته قدیمی است و ممکن است اطلاعات آن بروز یا صحیح نباشد. بیشتر مواقع (نظیر مهاجران متخصص Permanent Worker) مدارک اولیه مورد نیاز برای مهاجرت به استان کبک کانادا را باید به دفتری ارسال کنید که مربوط به محل زندگی فعلی شماست. از نظر استان کبک محل زندگی به کشوری اشاره دارد که […]

, , , ,

No Comments

زمان انتظار مهاجرت به کانادا

جدول زیر فهرستی از زمان های انتظار (زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی) را برای روش های مختلف مهاجرت به کانادا نشان می دهد. زمان های انتظار بر اساس دفتر دمشق (سوریه) نشان داده شده اند. اگر در موردی اطلاعات دمشق موجود نباشد متوسط زمان انتظار برای منطقه خاورمیانه و آفریقا آمده است. چند نکته […]

, , , , , , , , ,

No Comments