Posts Tagged سفر به شهر های کانادا

خداحافظ وینی پگ خداحافظ مانیتوبا

این نوشته در ادامه دو مطلب زیر آمده است: سفرنامه وینی پگ مرکز استان مانیتوبا مردم خوب وینی پگ سفر چهار روزه بنده و همسرم به شهر زیبای وینی پگ Winnipeg واقع در استان صدهزار دریاچه مانیتوبا Manitoba به پایان رسید. خوشبختانه این سفر از نظر تجاری بسیار پربار بود و از سوی دیگر فرصتی […]

, , , , , , ,

No Comments