Posts Tagged سوریه

وضعیت پرونده های سوریه

نکته: این نوشته در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی برابر ۳۰ آبان ۸۹ نوشته شده است. مدتی است که سفارت کانادا در سوریه فهرست بعضی پرونده های تحت بررسی خود را منتشر کرده است. بیشتر پرونده های ایرانیان در این دفتر ویزا مورد بررسی قرار می گیرد. این فهرست نشان می دهد که سفارتخانه مذکور […]

, , , , , , ,

No Comments

تماس با سفارت کانادا در دمشق سوریه

اگر مهاجر کانادا هستید و پرونده شما در دفتر ویزا  Visa Office مستقر در سفارت کانادا شهر دمشق کشور سوریه در حال بررسی است، می توانید بنا به ضرورت یا به دلیل تأخیر در رسیدگی در پرونده خود به وسیله ایمیل با سفارت در تماس باشید. از ارسال ایمیل های بی مورد خودداری کنید. همچنین […]

, , , , , ,

No Comments