Posts Tagged سکرتر خانم

استخدام منشی خانم

دوستان ساکن شهرهای بزرگ کانادا به مجموعه ای از مجلات ایرانی دسترسی دارند. اغلب این مجلات که هفتگی منتشر می شوند به صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می گیرند. برای مثال در تورنتو مجموعه ای از این مجلات منتشر می شود که معمولا می توان آنها را از بسیاری از فروشگاه های ایرانی – […]

, , , , , , ,

No Comments