Posts Tagged شاهین

کلاغ های چتم، ساکنان زمستانی

مردم چتم Chatham با حضور آنها وقتی که سر درون سطل های زباله کرده اند، وقتی که کیسه های زباله را از هم می درند، یا وقتی که صداهای دلخراش از خود خارج می کنند، وقتی که روی درخت ها نشسته اند یا پرواز می کنند آشنا هستند. آنها سیاهند (همچون شبق). آنها پر سر […]

, , , , , ,

No Comments