Posts Tagged شرایط استخدام

راهنمای کاریابی در کانادا – دوره آزمایشی

این نوشته در ادامه سلسله مقالات “راهنمای کاریابی در کانادا” آمده است [لینک]. فرض کنید به سلامتی همه مراحل استخدام را پشت سر گذاشته اید. در این صورت معمولاً کارفرما برای شما “قرارداد یا یشنهاد استخدام” Job Offer می فرستد که در آن تمام مسایل مربوط به استخدام شما از جمله تعداد ساعت کار در […]

, , , , , , , , ,

No Comments

راهنمایی کاریابی در کانادا – حقوق

این نوشته در پی سلسله مطالب زیر در خصوص کاریابی در کانادا می آید: راهنمای کاریابی در کانادا – عنوان شغلی راهنمای کاریابی در کانادا – مهارت و تجربه راهنمای کاریابی در کانادا – تحصیلات و مدارک تحصیلی پیش از مطالعه این مطلب نوشته های فوق و بخصوص اولین نوشته را مطالعه فرمایید. یکی از […]

, , , , , ,

No Comments