Posts Tagged شرکت مترو

حمل و نقل عمومی در تورنتوی بزرگ

تورنتوی بزرگ Greater Toronto Area بزرگترین مجموعه شهری کاناداست که از ترکیب شهر مرکزی تورنتو City of Toronto و چهار منطقه دورام Durham، یورک York، پیل Peel و هالتون Halton تشکیل شده است (شکل روبه رو برگرفته از Wikipedia). جمعیت شهر مرکزی تورنتو حدود دو میلیون و ششصد هزار نفر و جمعیت تورنتوی بزرگ نزدیک […]

, , , , , , , , ,

No Comments