Posts Tagged شله زرد

کریسمس و شله زرد

وقتی در شهری زندگی می کنید که اکثر ساکنان آن ایرانی نیستند، سنت ها و غذاهای ایرانی برای اکثر افراد تازگی دارد. اگر مثل بنده به ایرانی بودن خودتان افتخار می کنید، بدیهی است که بخشی از تلاش های شما صرف معرفی ایران به اطرافیانتان خواهد شد. نگارنده از هر فرصتی در این زمینه استفاده […]

,

No Comments