Posts Tagged شهرستان چتم-کنت

قار قار قار

با عرض سلام اینجا نه از نزدیک شدن نوروز و سال نو خبری هست و نه از رسیدن چهارشنبه سوری اما دایماً صداهایی مثل انفجار یا در کردن ترقه به گوش میرسد. می دانم که فصل ترقه بازی بچه ها ی اینجا هم نیست هر چند که اصلاً اهل ترقه انداختن نیستند اما این صداها […]

, , ,

No Comments