Posts Tagged شهر لندن

گزارش تصویری از شهر لندن انتاریو

شهر لندن London بزرگترین شهر جنوب غربی استان انتاریو است. جمعیت لندن مرکزی حدود ۳۵۳ هزار نفر و لندن بزرگ نزدیک ۵۰۰ هزار نفر است. این شهر جایگاه یکی از بهترین دانشگاه های کانادا به نام University of Western Ontario و یک کالج دولتی بسیار خوب به نام Fanshawe College است. بیمارستان مرکزی این شهر […]

, , , , , , ,

No Comments