Posts Tagged شیرینی های کریسمس

گزارش تصویری – شیرینی کریسمس

دیروز در یکی از باشگاه های ورزشی شهرمان این شیرینی ها را برای پذیرایی گذاشته بودند. این شیرینی ها به مناسبت کریسمس و تولد حضرت مسیح (ع) تهیه می شوند و این روزها در انواع و اقسام شکل ها در شرکت ها و ادارات و فروشگاه ها یافت می شوند. علیرضا پارسای نوشته های دیگر: […]

, , , , , ,

No Comments