Posts Tagged فرصت ها

تولد نگارنامه ها

سلام دوستان، امروز فکر کردم خوب است پس از نگارش چند مطلب و آشنایی اولیه شما عزیزان با بنده و شرایطم، با معرفی نسبی خود و چگونگی شروع همکاریم با وب سایت مهاجران کانادا تصویر روشن تری از نویسنده نگارنامه ها در ذهن خوانندگانم حک کنم. نگارنامه ها بیشتر حاصل تجربیات شخصی من هستند، لزوماً […]

, , , , , ,

No Comments