Posts Tagged فرهنگ مردم کانادا

مثبت بیندیشیم

باعرض سلام بعضی وقتها مسایل و مطالب آن چنان پشت سر هم قرار می گیرند و پند آموز می شوند که فاصله زمانی بین آنها فراموش شده و به صورت یک زنجیره در می آیند که دستور العمل خوبی ست برای استفاده از آن در زندگی و بر قراری ارتباط با اطرافیان . اگر چه […]

, , , , , ,

No Comments

غذای عربی در شهر ویندزور

من به واسطه کار و نیز نزدیک بودن شهر ویندزور Windsor به محل زندگی مان چتم Chatham مرتب به آنجا سفر می کنم. این سفرها همیشه یک روزه یا بهتر عرض کنم چند ساعته هستند و معمولاً در پی برگزاری یک یا دو جلسه کاری، تمام می شوند. خاتمه این سفرها معمولا خیلی خوشمزه است […]

, , , , , , ,

No Comments