Posts Tagged فرودگاه تورنتو

در گمرک قسمت بار چه گذشت

این مطلب در ادامه مطلب “به سلامتی وارد کانادا شدید” آمده است. با سلام  . چند روز از ورودتان گذشته خستگی را در کرده  و بعد از پی گیری در جریان رسیدن بار های فریت شده قرار گرفته اید و …. همانطور که قبلا نوشتم آنچه را که برای تحویل بارها یم بر من گذشت نقل […]

, ,

No Comments

به سلامتی وارد کانادا شدید

توضیح: این نوشته در ادامه مطلب “کارهای قبل از سفر آمده” آمده است… ۷-مسئله ی مهمی که باید توجه داشته باشید اینست که با گرفتن ویزا هنوز ورود شما به کانادا حتمی نیست . اجازه کارمند اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه است که بعد از خوش و بش با شما چند سوال می کند و […]

, ,

No Comments