Posts Tagged فرودگاه های کانادا

تصاویری از فرودگاه لندن انتاریو

نام یکی از شهرهای کانادا لندن London است. این شهر در جنوب غربی استان انتاریو Ontario پر جمعیت ترین استان کانادا واقع شده است. شهر لندن بزرگ جمعیتی برابر ۴۵۸ هزار نفر دارد و از نظر جمعیت دهمین شهر کانادا محسوب می شود [لینک]. جالب است بدانید که از میان این شهر رودخانه ای به […]

, , , ,

No Comments