Posts Tagged فعالیت های بشردوستانه

یک کلمبیایی در چتم

آخرین نوشته من در روزنامه Chatham Daily News درباره یکی از مهاجران کاناداست که نزدیک سه سال است در شهر ما “چتم” Chatham زندگی می کند. اگر با زبان انگلیسی آشنایی دارید پیشنهاد می کنم حتماً این نوشته را مطالعه کنید [لینک]. Colombian Arango Calls Chatham-Kent Home در آینده با ایرانیان ساکن چتم هم مصاحبه […]

, , , , , , ,

No Comments

سازمان های امور خیریه در کانادا

در کانادا سازمان های امور خیریه Charity متعددی فعالیت می کنند. بسیاری از این سازمان ها ریشه مذهبی دارند و وابسته به گروه های مسلمان، کلیمی، مسیحی و غیره هستند. برخی از این سازمان ها هم ریشه مذهبی ندارند. برای آن که یک سازمان، خیریه محسوب شود لازم است به تایید اداره مالیات کانادا Canada […]

, , , , , , , , , , ,

No Comments