Posts Tagged قوه مقننه کانادا

قانون مالیات هماهنگ فروش در انتاریو

بعد از ماه ها بحث و جدل بالاخره قانون مالیات هماهنگ فروش Harmonized Sales Tax در یک روز (نهم دسامبر ۲۰۰۹) به تصویب هر دو مجلس انتاریو و فدرال رسید. در مجلس فدرال House of Commons تعداد ۲۵۳ نفر از نمایندگان حاضر به این قانون رای موافق دادند و تنها ۳۷ نفر با آن مخالفت […]

, , , , , , ,

No Comments

کمی درباره نظام سیاسی کانادا

در این نوشته قصد دارم خیلی مختصر و مفید در خصوص نظام سیاسی کانادا بنویسم. نظام سیاسی غیر متمرکز به طور کلی نظام سیاسی کانادا یکی از غیر متمرکزترین نظام های سیاسی جهان است. در این نظام گرچه دولت فدرال بر کل کشور حاکم است، اما دولتهای استانی از قدرت زیادی برخورداند. به همین دلیل، […]

, , , , , , , , ,

No Comments