Posts Tagged لندینگ در کانادا

به سلامتی وارد کانادا شدید

توضیح: این نوشته در ادامه مطلب “کارهای قبل از سفر آمده” آمده است… ۷-مسئله ی مهمی که باید توجه داشته باشید اینست که با گرفتن ویزا هنوز ورود شما به کانادا حتمی نیست . اجازه کارمند اداره مهاجرت مستقر در فرودگاه است که بعد از خوش و بش با شما چند سوال می کند و […]

, ,

No Comments