Posts Tagged لیست جدید مهاجرت

لیست جدید مشاغل مورد قبول برای مهاجرت افراد ماهر

لیست جدید مشاغل از تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۰ به بعد نکته: این فهرست برای کسانی قابل استفاده است که از ۲۶ ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد برای مهاجرت به کانادا اقدام کرده اند. کسانی که قبل از آن تاریخ اقدام کرده اند، برای مشاهده فهرست مشاغل مورد قبول اینجا کلیک کنند. خبر: برای […]

, , , , ,

No Comments