Posts Tagged ماشین های کانادایی

گزارش تصویری از کانادا – سگی در ماشین بز کوهی!

چند روز پیش که برای خرید کادوهای کریسمس سری به یکی از فروشگاه های معروف کانادا زده بودیم موقع برگشت صحنه جالبی توجهمان را جلب کرد. در پشت یک خودرو شورلت ایمپالا Chevrolet Impala یک سگ سیاه درشت هیکل زیر آفتاب روزهای آخر پاییز لم داده بود. عکس های زیر نشان دهنده ایشان است: شورلت […]

, , , , ,

No Comments