Posts Tagged ماندن در کانادا

اطلاعاتی مهم در مورد اقامت دائم کانادا

این مطلب در تکمیل نوشته “اقامت دائم کانادا و حفظ آن” می آید. هر سال بیش از ۲۵۰ هزار نفر فرصت این را می یابند که مقیم دائم Permanent Resident کانادا شوند. اقامت دائم کانادا به معنای آن است که فرد می تواند در هر نقطه ای از کانادا کار و زندگی کند. این فرصتی […]

, , , , , , ,

No Comments