Posts Tagged مخارج مهاجرت

افزایش هزینه مهاجرت به کبک

دولت کبک قصد دارد از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی برابر یازدهم دی ماه ۱۳۸۹ هزینه های مهاجرت به این استان را افزایش دهد. این افزایش تنها در مرحله دریافت مجوزها از کبک است و برروی هزینه های دولت فدرال تأثیری ندارد. در زیر هزینه های موجود (یعنی تا پایان سال ۲۰۱۰) و هزینه های آتی […]

, , ,

No Comments