Posts Tagged مدارک تحصیلی ایران

سازمان های ارزشیابی مدارک تحصیلی در کانادا

تعدادی از خوانندگان عزیز وبلاگ در خصوص سازمان های ارزشیابی تحصیلی در کانادا و همین طور مسایل مرتبط با ارزشیابی مدارک تحصیلی سوال پرسیده اند. من پیش از این در وب سایت دیگری در این خصوص نوشته ام. می توانید اینجا کلیک کنید و مطلب را بخوانید. اگر سوالی داشتید محبت کنید و در زیر […]

, , , , , ,

No Comments