Posts Tagged مرمت

مرمت شده Refurbished

یکی از کلماتی که لازم است حتما با آن آشنا باشید کلمه Refurbished (بخوانید ریفربیشد به کسر ف) به معنای بازسازی شده یا مرمت شده است. بگذارید مثالی بزنم تا اهمیت موضوع دستتان بیاید. فرض کنید فردی یک دستگاه چاپگر Printer از یک فروشگاه زنجیره ای مثلا استیپلز Staples خریده است. این فرد دستگاه را […]

, , , , , ,

No Comments