Posts Tagged مرکز انتاریو

پث – بزرگترین مرکز خرید زیرزمینی جهان

تورنتو Toronto (به قول کانادایی ها “تورانتو” یا “تورانو” یا “تِرانو”) بزرگترین شهر کانادا و مرکز استان انتاریوست. این شهر که در سال ۱۷۹۳ میلادی ابتدا توسط “جان گریوز سیمکو” John Graves Simcoe  – مؤسس آن – “یورک” York نامیده شده بود بعدها و در سال ۱۸۳۴ میلادی در پی تلاش های ساکنان، به تورنتو […]

, , , , , , ,

No Comments

تورنتو شهری در پارک

اوایل که به کانادا مهاجرت کرده بودیم مثل بیشتر ایرانی ها در تورنتو Toronto مرکز استان انتاریو Ontario مستقر شدیم. اولین شغل من به عنوان مدیر واحد طراحی کامپیوتر CAD Director یک آموزشگاه کامپیوتر من را هر روز به مرکز شهر Downtown تورنتو می کشاند. منزلمان هم برعکس خیلی از ایرانی ها که این روزها […]

, , , , , , , ,

No Comments