Posts Tagged مرکز رسیدگی به پرونده ها

مرکز دریافت مدارک و فرم ها مستقر در سیدنی نوا اسکوشیا Central Intake Office Sydney Nova Scotia

مرکز سیدنی CPC Sydney یکی از ادارات مهم سازمان مهاجرت کاناداست که به موارد زیر رسیدگی می کند. کارت های اقامت دائم (جدید یا تمدید) شهروندی کانادا (اقدام برای دریافت تابعیت، ترک تابعیت، ابطال تابعیت و از سر گرفتن تابعیت) این مرکز آدرس های متعددی دارد. برای مشاهده آدرس مرتبط با کار خود اینجا کلیک […]

, , , ,

No Comments